Investiciono zlato iskustva

Investiciono zlato iskustva

U poslednjih nekoliko godina, a naročito meseci, reč „inflacija“ čujemo sve češće, ali je i na svakom koraku osećamo. Iz opravdanih razloga, ova reč u Srbiji izaziva prilično veliki strah. Još od početka pandemije korona virusa, koja nas je zadesila pre tri godine, vrednost novca je polako počela da opada. To se značajno primetilo nakon početka rata u Ukrajini, a sa novim sukobom na Bliskom Istoku se očekuje samo pogoršanje inflacije u celom svetu.

U ovakvim situacijama veoma lako dolazi do slomova tržišta, kraha berzi i potpune devalvacije valuta, što se i više puta pokazalo u istoriji. Zbog toga, svako ko ima neki višak kapitala se trudi da ga zaštiti od propasti, a kao najbolje sredstvo za to se pokazalo investiciono zlato. Iskustva iz prethodnih ekonomskih kriza pokazuju da se vrednost ovog plemenitog metala tokom inflacija, pa čak i u ratovima nije menjala i da je, u mnogim situacijama čak i rasla. Oni koji su imali zlato su mogli da prežive i najveće krize. 

Zlato kao kapital u srpskoj istoriji

Činjenica da je posedovanje zlata imalo jako veliku ulogu u ekonomskoj stabilnosti našeg naroda. Jako dugo je bio običaj da se deci daruju zlatni dukati na rođenju ili da mlada u miraz nosi dukate koji su bili njena imovina i trošili su se isključivo u slučajevima najveće nužde kada je u pitanju bio opstanak porodice. Naravno, ovi dukati nisu bili čistoće i kvaliteta kao dukati koji se danas kupuju kao investiciono zlato, ali su i dalje pružali sigurnost onome ko ga ih je posedovao. Još od tada se u našem narodu zadržalo mišljenje da je neophodno investirati u zlato kako bi porodica bila bezbedna čak i za vreme velikih kriza i ratova koji su na ovim prostorima bili česti. Koliko veliku ulogu zlato ima u samom osećaju ekonomske sigurnosti kod nas govori i činjenica da se, zbog prethodnih iskustava, i danas zadržao običaj darovanja novorođenčadi dukatima. 

Kupovina investicionog zlata u Srbiji danas

Upravo zbog toga što je zlato otprono na inflaciju, u njega se i danas ulaže radi diverzifikacije kapitala. Oni koji kod nas kupuju investiciono zlato iz iskustva savetuju da se kupuje samo kod ovlašćenih prodavaca i da se ne podleže raznim oglasima za prodaju dukata (kod nas su najčešće u pitanju internet oglasi za prodaju dukata Franca Jozefa). Kod ovlašćenih prodavaca investicionog zlata se mogu kupiti pločice i poluge najfinijeg zlata od 24 karata, čistoće preko 99% koje se smatraju investicionim zlatom. Kada su u pitanju zlatni dukati, primer investicionog zlata je dukat Franc Jozef, koji je 23,6 karata, dok se čistoća kovanica može spustiti čak i do 90% a one će se i dalje smatrati kao investiciono zlato. 

Ne savetuje se kupovina nakita ili graviranih dukata u običnim zlatarama jer to zlato, pre svega, nije istog kvaliteta kao investiciono. A osim toga, kada kupujete nakit plaćate i izradu i dizajn, što Vam, u slučaju da morate da ga prodate, niko neće platiti. 

Oni koji već ulažu u investiciono zlato kažu da ne bi trebalo da se otvaraju plastična pakovanja u kojima se nalaze pločice ili dukat jer im se tako obara vrednost. 

Kada je u pitanju vreme za kupovinu investicionog zlata iskustva pokazuju da se ono treba kupovati u trenutku kada imate neraspoređen novac. Da li ćete kupovati pločice i dukate manje gramaže koji su prilično povoljni i čije se cene kreću od oko 70 ili 100 evra, ili ćete ulagati po hiljadu i više evra u teže komade, na Vama je da odlučite.

Načini za investiranje u zlato

Postoji tri načina za investiranje u zlato. Najjednostavniji je kupovina fizičkog zlata, dakle dukata, pločica i zlatnih poluga. Već smo pomenuli da oni moraju da zadovolje određeni standard da bi se smatrali investicionim. Ovo zlato je najsigurnije čuvati u sefovima u banci ili u kući. Ukoliko planirate da zakupite sef u banci morate da predvidite i godišnju naknadu za zakup.

Drugi način je ulaganje u zlatne ETF – Exchange – Traded Funds. Ovaj način ulaganja u zlato  znači da nećete imati fizičko zlato kod sebe, ali da njim možete trgovati kao na berzi. Ovo logično omogućava i lakši pristup bilo kojoj valuti ukoliko želite da prodate svoje zlato. 

Treći način za ulaganje u zlato je kupovina deonica rudarskih kompanija koje se bave rudarenjem zlata. U suštini, ovo se ne preporučuje početnicima koji ulažu u investiciono zlato, već onima koji imaju mnogo više iskustva i poznaju berzansko poslovanje.

Oročena štednja, kupovina deonica ili zlato?

Kada je u pitanju čuvanje novca mnogi se dvoume i ne znaju u šta bi trebalo da ga ulože. Najpoznatiji načini za ulaganje novca su oročena štednja u bankama, gde se za uloženi novac dobija kamata, trgovina deonicama na berzi ili investiciono zlato. Iskustva su pokazala, da, ukoliko privatno lice ima određenu količinu novca, treba da ga rasporedi, a ne da sve stavi na jedno mesto. Šta to znači? Jedan deo novca zaista treba uložiti u deonice ili oročiti u banci, dok deo svakako treba uložiti u investiciono zlato koje će mu služiti kao sigurnost, čak iako dođe do finansijskog kraha i povećanja inflacije. Činjenica je da cena ovog plemenitog metala stalno raste i da je ovaj resurs ograničen, tako da se ne očekuje da njegova vrednost opadne u skorijoj budućnosti.

Nekretnine ili investiciono zlato?

Neko vreme je postojao trend ulaganja novca u nekretnine umesto štednje u bankama. Razlog za to je upravo inflacija, odnosno propadanje „živog“ novca do kojeg bi nesumnjivo došlo vremenom. Većina ljudi koji novac ulažu u nekretnine smatraju da će, u situacijama kada im bude potrebno, moći lako da prodaju iste i da opet budu likvidni. Međutim, nebrojano puta se pokazalo da se u toku velikih ekonomskih krahova nekretnine ne kupuju i da je taj uloženi novac, koji je trebalo da posluži kao sigurnost za „crne dane“ zapravo zarobljen u “betonu”.

S druge strane, kada je u pitanju investiciono zlato, iskustva su pokazala da se ono mnogo lakše pretvara u novac, čak i tokom velikih kriza i da je ono, zapravo, daleko sigurnije od svih svetskih valuta. Ovo pogotovo važi za investiciono zlato male gramaže koje se prvo koristi u ekstremnim krizama. Čak se pokazalo da je, ukoliko fizičko lice planira da kupi nekretninu i štedi za to, isplativo ulagati u investiciono zlato, a zatim ga, pred samu kupovinu kuće ili stana, prodati.

 

Ulaganje u investiciono zlato se definitivno isplati onima koji pokušavaju da svoj kapital zaštite od inflacije, kao i onima kojima je cilj da uštede neku veću količinu novca. Iskustvo pokazuje da se kupovinom, pa kroz nekoliko godina prodajom zlata, može zaraditi pristojna količina novca. Pre kupovine bilo kog tipa investicionog zlata, trebalo bi da potražite odgovarajućeg finansijskog stručnjaka i da se posavetujete sa njim kako biste doneli za Vas najbolju odluku.

 © 2024 Zlatni Standard. Sva prava zadržana. Razvoj sajta  Smart Web